آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 23040
به رنگ چشمان تو
رهرو آن نیست، گهی تند و گهی خسته رود...................... رهرو آن است ، که آهسته و پیوسته رود.............................
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


چهارشنبه 8 آذر‌ماه سال 1391 :: 12:55 ق.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1390 :: 12:59 ق.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390 :: 12:06 ق.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


یکشنبه 5 دی‌ماه سال 1389 :: 12:00 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی

 

نام اثر : گلبهار                سایز: ( 50 * 50 )                 فاطمه قاضی 


«ای زنی که صبحانه ی خورشید در پیراهنِ توست، پیروزیِ عشق نصیبِ تو باد.» "شاملو" 

 بیاییم لباس غم را با لباس شادمانی عوض کنیم . به پاییز زیبا ، به اشک باران و به اشتیاق گل برای باز شدن خنده کنیم و بپذیریم که شادمانیهای زندگی کم از غمهای پیرامون ما نیست .


توضیحات نقاش و پیشنهاد های دوستان در خصوص اثر گلبهارسه‌شنبه 9 آذر‌ماه سال 1389 :: 12:54 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


پنج‌شنبه 4 شهریور‌ماه سال 1389 :: 02:32 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


دوشنبه 4 مرداد‌ماه سال 1389 :: 02:00 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1389 :: 05:22 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:40 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:37 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:35 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:27 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:24 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  
برچسب‌ها: 1234


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:20 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:15 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:08 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 05:03 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 04:55 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور:  


جمعه 7 خرداد‌ماه سال 1389 :: 04:48 ب.ظ ::  نویسنده : فاطمه قاضی